კომპანიის შესახებ

სარეკლამო კომპანია პროესკო 2010 წლის თებერვალში დაფუძნდა. მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: პრომო აქსესუარების იმპორტი, პოლიგრაფიული მომსახურება, ადგილობრივი წარმოება, მედია დაგეგმარება/მონიტორინგი და ივენთების ორგანიზება/მოწყობა.

2010 წლის ივლისიდან პროესკო არის PSI (Promotional Service Industry) წევრი ორგანიზაცია. პერიოდულად კომპანია მოწვეული სტუმრის რანგში ესწრება მათ მიერ ორგანიზებულ გამოფენებსა და პროდუქტების პრეზენტაციებს, რომლის საშუალებითაც ჩვენი წარმომადგენლები მუდმივად ეცნობიან ნოვაციურ პროცუქტებსა და სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე მწარმოებელ კომპანიებს. პროესკო წარმატებით თანამშრომლობს ევროპისა თუ აზიის განვითარებული ქვეყნების მწარმოებელ კომპანიებთან და ახორციელებს სხვადასხვა დასახელების სარეკლამო პროდუქტების იმპორტს.

დაარსების დღიდან დაგროვილმა გამოცდილებამ კომპანიას ჩამოუყალიბა რამდენიმე მთავარი პრინციპი იმისათვის რომ სწორედ უპასუხოთ თქვენს მოთხოვნებს, ესენია:

  • კლიენტთა ეფექტური მომსახურება
  • გუნდური მუშაობა.
  • მუდმივი განვითარება.
Pros.Co © All right reserved 2012